Luật số 68/2014/QH13 của Quốc hội: Luật Doanh nghiệp 2014

Số/Ký hiệu 68/2014/QH13
Ngày ban hành 26-11-2014
Ngày có hiệu lực 01-07-2015
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Luật Doanh nghiệp 2014
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Luật
Tệp đính kèm