Đây là chỉ tiêu phấn đấu đã được cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Thuận đưa ra trong Hội nghị người lao động năm 2018 diễn ra vào ngày 10/02/2018.

        Năm 2017, với sự tập trung, thống nhất trong quản lý điều hành và sự nổ lực đoàn kết của cán bộ, nhân viên, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Thuận đã đạt được một số kết quả kinh doanh tốt. Tổng doanh thu đạt 2.187,8 tỷ đồng tăng 112,63% kế hoạch Bộ Tài chính giao. Năm 2017, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Thuận đã nộp ngân sách 744,91 tỷ đồng tăng 113,61% so với kế hoạch. Năm 2017, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Thuận đã phát triển thêm loại hình vé số lô tô. Đến nay, doanh thu từ loại hình vé số lô tô đạt bình quân 70,13 triệu đồng/ngày.

        Bên canh hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Thuận đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp cho các quỹ vì người nghèo, mái ấm công đoàn… Năm 2017, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Thuận đã chi hỗ trợ công tác từ thiện xã hội với số tiền 5,3 tỷ đồng. Tại Hộ nghị Người lao động năm 2018, cán bộ,người lao động Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Thuận đã thống nhất phấn đấu đưa tỉ lệ tiêu thụ vé bình quân năm đạt từ 53% trở lên; phấn đấu doanh thu vé số truyền thống đạt từ 2.262 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 742 tỷ đồng.

        Cũng tại Hội nghị Người lao đông năm 2018, cán bộ, người lao động Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Thuận đã đưa ra một số ý kiến như: Trường hợp nghỉ phép năm sẽ tăng lên 01 đợt và kéo dài đến tháng 01 năm sau. Bổ sung hệ số 0,8 đánh giá thành tích đối với trường hợp không đủ điều kiện xét hoặc xét không đạt thành tích thi đua nhưng không do bị xử lý kỷ luật hoặc do vi phạm… Các ý kiến này đã được Giám đốc Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Thuận ghi nhận, tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp.

Nguồn báo bình thuận

Chia sẽ