Danh mục :
Tìm kiếm :
Thứ tự Xem Tiêu đề
1 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2024
2 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023
3 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2023
4 Công bố thông tin bất thường về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số
5 Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024
6 Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
7 Công bố thông tin bất thường về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty
8 Công bố thông tin bất thường về việc cho thôi giữ chức danh Kiểm soát viên doanh nghiệp và tiếp nhận, bổ nhiệm Kiểm soát viên doanh nghiệp
9 Báo cáo tài chính năm 2023
10 Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi chức danh Kế toán trưởng Công ty
11 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023
12 Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
13 Công bố thông tin bất thường về việc thi hành kỷ luật đối với người quản lý Công ty
14 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2022
15 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022
16 Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023
17 Báo cáo tài chính năm 2022
18 CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH THUẬN
19 Về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Cộng ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận
20 Báo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022
Page:  1  23