Ngày 20/6/2024, Chi hội Luật gia Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

      Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Cao Thị Ngọc Trinh - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Bình Thuận, đồng chí Trần Văn Ly - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty - Phó Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận, cùng khách mời là đại diện lãnh đạo Công ty, đại diện Ban Chấp hành các đoàn thể Công ty và sự hiện diện của 06/07 hội viên Chi hội Luật gia Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận về tham dự Đại hội.

      Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 03 đồng chí; trong đó, đồng chí Phạm Năng Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty được bầu giữ chức vụ Chi hội trưởng Chi hội Luật gia. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

      Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Cao Thị Ngọc Trinh - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Bình Thuận ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng chương trình triển khai, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội, tiếp tục tổ chức thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, các văn bản chỉ đạo, triển khai, thực hiện; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tổ chức Hội, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đại hội đề ra./.

Một số hình ảnh tại Đại hội: