Loại văn bản :
Cơ quan ban hành :
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2013/TT-BTC 04-06-2013 Thông tư hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số
112/2007/TT-BTC 19-09-2007 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty Xổ số kiến thiết
65/2007/TT-BTC 18-06-2007 Hướng dẫn chi tiết Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số
35/2013/QĐ-TTg 07-06-2013 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ
58/2014/QH13 20-11-2014 Luật Bảo hiểm xã hội
68/2014/QH13 26-11-2014 Luật Doanh nghiệp 2014
36/2005/QH11 27-06-2005 Luật Thương mại
03/2003/QH11 26-06-2003 Luật Kế toán
10/2012/QH13 18-06-2012 Bộ luật Lao động
102/2010/NĐ-CP 01-10-2010 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
98/2013/NĐ-CP 28-08-2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
78/2012/NĐ-CP 05-10-2012 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số
30/2007/NĐ-CP 01-03-2007 Về kinh doanh xổ số
76/2013/TT-BTC 04-06-2013 Thông tư hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số
91/2015/QH13 21-11-2015 Bộ Luật Dân sự 2015
Page:  1