Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Cần Thơ

Địa chỉ: 88B1, Ung Văn Khiêm, P.Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Ông: Phạm Anh Sa

Trưởng VPĐD TP.Cần Thơ