Sáng ngày 04/3/2023, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Thuận tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2023 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu Ban Chấp hành có đủ năng lực phẩm chất để lãnh đạo hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Quang cảnh Hội nghị

     Tham dự và chỉ đạo Đại hội CĐCS Công ty có ông Trần Ngọc Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bình Thuận; ông Phạm Năng Hiệp - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Quyền Chủ tịch, Giám đốc Công ty; ông Trần Văn Ly - Phó Giám đốc Công ty; ông Huỳnh Cao Cảnh - Phó Giám đốc Công ty cùng 110/114 đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận.

Ông Nguyễn Trọng Khang – Chủ tịch CĐCS NK X, đại diện đoàn Chủ tịch báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động Công đoàn NK 2017-2023

     Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017-2023.

Ông Phạm Năng Hiệp – Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Tại Đại hội, ông Phạm Năng Hiệp - Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch Công ty đã có nhiều ý kiến ghi nhận thành tích về hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ qua, thống nhất các chỉ tiêu cụ thể của Đại hội, đồng thời mong muốn Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ tới tiếp tục hoạt động tốt hơn nữa, tin tưởng hoạt động Công đoàn ngày càng thiết thực nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

Ông Trần Ngọc Phúc - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bình Thuận phát biểu chỉ đạo

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Ngọc Phúc - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bình Thuận biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở Công ty.

     Trong nhiệm kỳ qua, CĐCS Công ty đã hoạt động theo đúng Điều lệ, phối hợp cùng chính quyền đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó Công đoàn Công ty luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với đoàn viên, giúp đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trong nhiệm kỳ qua.

     Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, ông Trần Ngọc Phúc đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ và lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên, người lao động; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.

     Với các tham luận tham gia tại Đại hội, các đoàn viên cũng đã góp phần làm rõ hơn các nội dung trong báo cáo, tin tưởng với thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, CĐCS Công ty sẽ thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong báo cáo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, cùng với Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao hàng năm.

          Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Vũ Thiên Đẩu được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đỗ Minh Thiện - đoàn viên CĐ phòng HC-QT

Chia sẽ