Sáng ngày 07/7/2018, Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã tổ chức sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và Sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội lần thứ IV (2015 – 2020).

       Hội nghị đã tập trung góp ý, thảo luận, thông qua Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trong Đảng giữa nhiệm kỳ và phương hướng, nhiệm vụ đến cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020.

       Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo công tác xây dựng Đảng. Các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Đảng bộ Công ty đã kết nạp 21 đảng viên.

       Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm.

       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Đình Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty đã nêu những kết quả đạt được của Đảng bộ trong nửa nhiệm kỳ qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục; đồng thời chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Một số hình ảnh hội nghị:

Đồng chí Trần Đình Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chia sẽ