Tại hội nghị, đồng chí Phạm Năng Hiệp - Giám đốc Công ty báo cáo tình hình HĐKD 6 tháng đầu năm 2018. Tập thể VC-LĐ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đầu năm Công ty đề ra, tinh thần đoàn kết nội bộ tốt luôn được phát huy cao độ. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của Ban Giám đốc; BCH các đoàn thể về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2018 theo chỉ tiêu phấn đấu và tỉnh giao. 

Một số hình ảnh hội nghị:

Chia sẽ