Ngày 02/7/2019, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận mời lãnh đạo Thanh tra tỉnh Bình Thuận tập huấn, tuyên truyền Luật Tố cáo 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật tố cáo; Luật phòng, chống tham nhũng 2018 cho toàn thể người lao động Công ty.

           Qua buổi tập huấn, người lao động Công ty đã được cập nhật một số nội dung cơ bản có liên quan đến việc phòng, chống tham nhũng, tố cáo để nắm biết và thực hiện đúng các quy định của pháp luật giúp người lao động nắm biết các quy định về tố cáo, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng; góp phần ngăn chặn và hạn chế hành vi vi phạm pháp luật./.

Chia sẽ