Sáng ngày 5/11/2019 Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận phối hợp với Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận tổ chức tập huấn cập nhập kiến thức, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 2019. Buổi tập huấn cuãng đã hướng dẫn các biện pháp sơ cứu tạm thời đối với các trường hợp người lao động bị thương tích trong quá trình lao động.

     Qua buổi tập huấn, người lao động được nâng cao kiến thức trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động nhằm hạn chế thấp nhất những sự cố xảy ra trong qua trình lao động, sản xuất.

Một số hình ảnh buổi tập huấn:

Chia sẽ