Sáng ngày 04/6/2019, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận phối hợp với Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp cho toàn thề viên chức - lao động (NLĐ) Công ty.

          Tại buổi tập huấn, đại diện Sở LĐ - TB & XH đã cập nhập một số nội dung cơ bản có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp như: Ký kết hợp đồng lao động; tiền lương, tiền công các khoản phụ cấp lương; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quy chế dân chủ cơ sở ở nơi làm việc, quy định về an toàn vệ sinh lao động; giải quyết tranh cấp lao động và đình công, các quy định về xửa phạt hành chính trong công việc thực thi pháp luật lao động.

          Qua đó, người lao động đã nắm biết để thực hiện tốt pháp luật lao động theo quy định của pháp luật nhằm góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

 

 

 

 

Chia sẽ