Vừa qua, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị (khóa XIII) giai đoạn 2021-2023. Tham dự Hội nghị có Đảng ủy Công ty cùng tất cả đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ. Đồng chí Phạm Năng Hiệp - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ chủ trì Hội nghị.

     Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày của Bộ Chính trị (khóa XIII) giai đoạn 2021-2023. Thảo luận tại Hội nghị, các đảng viên và quần chúng đã thống nhất các nội dung trong báo cáo, trong thời gian qua việc thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nề nếp, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

     Hội nghị cũng đã tiến hành trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Công ty cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2021-2023 qua dịp sơ kết.

Đ/c Phạm Năng Hiệp - Phó Bí thư Đảng bộ trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

     Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phạm Năng Hiệp – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ đã yêu cầu toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động Công ty tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc tự giác, thường xuyên của mỗi đảng viên, quần chúng lao động; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong toàn thể đảng bộ./.

Đỗ Minh Thiện, đảng viên phòng Hành chính- Quản trị

Chia sẽ