Sáng ngày (01/2), Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Bình Thuận đã có buổi giám sát tại Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước giai đoạn 2011-2016. Đồng chí Nguyễn Thị Phúc - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh đã chủ trì buổi làm việc.

       Ông Phạm Năng Hiệp – Giám đốc công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Thuận báo cáo tại buổi giám sát

       Những năm qua, Công ty đã kịp thời tiếp cận thị trường, phát huy tốt những thuận lợi, nên hoạt động kinh doanh không ngừng phát triển, doanh thu  bán vé, lợi nhuận nộp ngân sách năm sau đều cao hơn năm trước. Tổng nguồn vốn của Công ty hơn 637 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ hơn 344 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn của Công ty chỉ dành hoạt động kinh doanh xổ số, không đầu tư gì khác ngoài ngành hoặc tại doanh nghiệp khác. Công ty hoạt động chủ yếu bằng nguồn vốn chủ sở hữu, không phát sinh các khoản bằng vốn vay ngân hàng. Các khoản nợ phải trả minh bạch, cụ thể. Công tác quản lý và sử dụng vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp đảm bảo tính chặt chẽ, hiệu quả cao, phát huy đúng bản chất của hoạt động kinh doanh xổ số. Theo đánh giá các chỉ tiêu quy định về giám sát, đánh giá hiệu quả doanh nghiệp của Bộ Tài chính giai đoạn 2011 - 2016, doanh nghiệp đều được UBND Tỉnh xếp loại A.

                                                                               Toàn cảnh hội nghị

       Kết thúc buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Phúc – Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh đánh giá cao những kết quả Công ty đã đạt được trong thời gian qua. Đối với những kiến nghị của Công ty (về vấn đề tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người quản lý, thực hiện Nghị định chung và đặc thù về hoạt động kinh doanh xổ số đối với cơ cấu tổ chức bộ máy của các Công ty xổ số). Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh sẽ tổng hợp kiến nghị các Bộ, Ngành, Trung ương xem xét, giải quyết./

 

Chia sẽ