Sáng ngày 11/3/2023, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Năng Hiệp - Q.Chủ tịch Công ty; ông Nguyễn Trần Hoàn Vũ - Trưởng ban Kiểm soát Công ty; các ông, bà là người quản lý Công ty cùng 109 đoàn viên - người lao động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận.

     Hội nghị đã được nghe Đoàn Chủ tịch Hội nghị báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; kết quả thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể; việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, kinh phí Công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và một số chỉ tiêu tài chính năm 2022.

     Hội nghị cũng đã được nghe Ban Thanh tra nhân dân báo cáo tình hình, kết quả tổ chức hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023.

     Thảo luận tại Hội nghị, người lao động được triệu tập cơ bản đã thống nhất nội dung đã nêu trong các báo cáo. Năm 2022, Công ty luôn hỗ trợ tinh thần học hỏi của người lao động trong công tác chuyên môn bằng những đợt tổ chức các lớp học về kỹ năng, lớp tập huấn trực tuyến những đổi mới trong quy định của Bộ Luật lao động, quản lý Thuế, Bảo hiểm,… Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên quan tâm đời sống vật chất và tinh thần, tạo mọi điều kiện thuận lợi về phương tiện làm việc, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm, chế độ, tiền lương, thưởng cho người lao động theo đúng quy định, quy chế và thỏa ước lao động tập thể. Ngoài ra, cũng đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với số tiền hơn hơn 68,8 tỷ đồng.

     Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024 với 03 đồng chí và bẩu Tổ đối thoại đại diện cho người lao động; đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2023 đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Trao quyết định khen thưởng đối với tập thể và cá nhân đạt thành tích năm 2022.

     Hội nghị Người lao động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị là nơi người lao động được phát huy quyền dân chủ trực tiếp, tạo điều kiện để người lao động được biết, tham gia ý kiến liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng đơn vị phát triển trong khuôn khổ Pháp luật.

Đỗ Minh Thiện, phòng Hành chính - Quản trị

 

Chia sẽ